Jag heter Julie Stankovski Wagner och är Leg. Psykolog, Psykoanalytiker (IPA), Leg. Psykoterapeut och Specialist i klinisk Psykologi. Jag blev färdig psykolog 2007 och har haft egen mottagning sedan 2014. 

Man kan söka psykologkontakt av många anledningar. Det kan handla om att du känner dig osäker i vissa situationer, att du har problem i nära relationer eller på arbetet. Det kan även vara för att du känner dig stressad, ledsen eller orolig. Det är inte alltid de egna krafterna räcker till för att lösa detta på egen hand. Här kan psykoterapi eller psykoanalys hjälpa dig att hantera problemen genom att ge dig en djupare förståelse och självinsikt.  

Jag arbetar främst med psykoanalys och psykodynamisk psykoterapi.

I psykoanalys och psykodynamisk terapi arbetar man med att utforska sina känslor, behov och relationer. Vilket delvis handlar om att förstå sin livshistoria samt sina omedvetna inre konflikter och motiv. Den tydligaste skillnaden mellan psykoanalys och psykoterapi är att man går oftare i psykoanalys, ofta 4-5 gånger/vecka. Detta innebär även att man kommer djupare i processen till förståelse och självinsikt.  

Du är välkommen att kontakta mig om du har frågor eller vill boka en tid för ett samtal. De första 1-3 samtalen bedömer vi tillsammans vilka behov och önskningar du har på din terapi.  

Jag finns på Psykoterapimottagningen, Holmgatan 4 i Malmö