Jag heter Julie Stankovski Wagner och är leg. Psykolog, leg Psykoterapeut och Specialist i Klinisk Psykologi med mer än 15 års erfarenhet av kliniskt arbete, både inom offentlig och privat vård. De senaste åren har jag arbetat privat med vuxna klienter med ett brett spektrum av problemområden och symtom. Jag arbetar med psykodynamisk psykoterapi (PDT) och i mån av tid tar jag även patienter för psykoanalys.

Du kan söka psykoterapi av många olika orsaker. Att du osäker i vissa situationer, att du har problem i nära relationer eller på arbetet. Det kan även vara för att du känner dig stressad, ledsen eller orolig. Det är inte alltid de egna krafterna räcker till för att lösa detta på egen hand. Här kan psykoterapi hjälpa dig att hantera problemen genom att ge dig en djupare förståelse och självinsikt. De första 1-2 samtalen bedömer vi tillsammans vilka behov och önskningar du har på din terapi.