Jag heter Julie Wagner och är Leg. Psykolog. Jag är ackrediterad av Region Skåne. Vad det innebär kan du läsa mer om under fliken Rehabgarantin.

Du kan söka psykologkontakt av många anledningar. Det kan handla om att du känner dig osäker i vissa situationer, att du har problem i nära relationer eller på arbetet. Det kan även vara för att du känner dig stressad, ledsen eller orolig. Det är inte alltid de egna krafterna räcker till för att lösa detta på egen hand. Här kan psykoterapi hjälpa dig att hantera problemen genom att ge dig en djupare förståelse och självinsikt.

De första 1-2 samtalen bedömer vi tillsammans vilka behov och önskningar du har på din terapi. Om du kommer på remiss från din vårdcentral är terapilängden begränsad, oftast till 10 besök. Jag tar även emot klienter privat.

De senaste åren har jag arbetat med vuxna klienter med ett brett spektrum av problemområden och symtom. Jag har även mångårig erfarenhet av att arbeta med transsexuella klienter. Jag arbetar både med psykodynamiska terapier och med KBT.