Rehabgarantin, eller rehabiliteringsgarantin, gäller för personer från 16 år och uppåt. Rehabgarantin är en landsomfattande satsning på snabb behandling av personer som är eller riskerar att bli sjukskrivna. Målen med satsningen är att förebygga och undvika sjukskrivning, och att man snabbt ska kunna börja arbeta igen.

Rehabgarantin kan vara aktuell för dig om du lider av oro, ångest, depression eller stressrelaterad ohälsa. Det är din familjeläkare på din vårdcentral som bedömer om du uppfyller kriterierna, och skriver då en remiss för behandling enligt rehabgarantin. Du kan fritt välja den ackrediterade behandlare som passar dig bäst.

Remissbesök täcks av högkostnadsskyddet.